Maria Jasińska została nową przewodniczącą Rady Osiedla Nowosolna. 

Wtorkowe zebranie Rady Osiedla Nowosolna należało do jednego z najburzliwszych tego roku. Radni nie zgadzali się w prawie każdej kwestii. Najważniejszymi punktami obrad, obok wyboru zadania inwestycyjnego, była rezygnacja Tomasza Lewandowskiego z funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla Nowosolna, wybór nowego przewodniczącego oraz sekretarza. Już sama rezygnacja radnego Lewandowskiego wzbudziła sporo emocji i długą dyskusję. Ostatecznie rezygnacja, za sprawą głosowania, nie została przyjęta przez radę proporcją głosów: 5 za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Zgodnie ze statutem Osiedla Nowosolna niepodjęcie w takiej sytuacji uchwały (…) w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Osiedla jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. Zatem radny Tomasz Lewandowski będzie pełnić funkcję zastępcy jeszcze przez miesiąc.

Kolejnym punktem zebrania był wybór nowego przewodniczącego, jednak również w tej kwestii radni byli podzieleni. Ze względu na nieprzyjęcie rezygnacji radny Lewandowski nie mógł kandydować, nie kandydował także radny Piotr Pieróg, którego kandydatura została odrzucana przez radę podczas zebrania, które odbyło się 9 stycznia (zob. Impas w Radzie Osiedla Nowosolna). Ostatecznie na karcie do głosowania pojawiło się tylko jedno nazwisko – radnej Marii Jasińskiej, na którą zagłosowało 8 osób, a 5 było przeciw.

Ostatnim punktem obrad był wybór nowego sekretarza, gdyż radna Monika Urbaniak również zrezygnowała z pełnionej funkcji. Nowym sekretarzem została radna Ewa Świdzińska, która jeszcze do 9 stycznia była przewodniczącą rady. W związku z podjętym wyborem, radni poruszyli kwestię Facebooka Rady Osiedla Nowosolna i tego, kto będzie go prowadzić. Kwestia mediów społecznościowych ponownie podzieliła radę, gdyż część radnych uważała, że prowadzenie strony powinno należeć do kompetencji przewodniczącej lub sekretarza. Zastrzeżenia zbudziły także dotychczas publikowane treści, jednak temat prowadzenia strony został przełożony na kolejne zebranie rady. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here