Contact Us!

Gmina Nowosolna

loading...

Osiedle Nowosolna

loading...
loading...

XLIX sesja Rady Gminy Nowosolna [27 czerwca]

27 czerwca, o godzinie 9.00, w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Nowosolna.

 

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad XLIX sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 27 czerwca 2018 roku

 

 

I.

1) Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Gminy Nowosolna.

4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5) Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.

6) Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

 

II.

 

Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2017 rok;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017;

3) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;

4) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna;

5) zmiany budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018;

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025;

7) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna;

8) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowosolna.

 

III.

1) Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

2) Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.

3) Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.

4) Sprawy różne.

5) Zamknięcie obrad XLIX sesji.

 

[źródło: www.gminanowosolna.pl]

Echa Nowosolnej TV


Dożynki Gminne 2017

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Miejsce na Twoją reklamę

 

reklama@echanowosolnej.pl

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklama

Zapisz

Zapisz

Zapisz

loading...

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Zapisz

Zapisz

loading...

DOM

loading...

Kuchnia

loading...