XLIV Sesja Rady Gminy Nowosolna [29 grudnia]

29 grudnia, o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna, odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Nowosolna.

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

 

obrad XLIV sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 29 grudnia 2017 roku

 

I.

 

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.

 

II.

 

Podjęcie uchwał w sprawach:

 

 • ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok;
 • uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018;
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025.

 

III.

 

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XLIV sesji.

 

[źródło: www.gminanowosolna.pl]

 

Miejsce na Twoją reklamę

 

reklama@echanowosolnej.pl

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklama

Business News

loading...
loading...

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.