XLIII Sesja Rady Gminy Nowosolna [18 grudnia]

18 grudnia, o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna, odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Nowosolna.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad XLIII sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 18 grudnia 2017 roku

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • uchylenia uchwały nr XLI/247/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok.- projekt nr 1
 • uchylenia uchwały nr XLII/248/17 w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok.- projekt nr 2
 • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok. – projekt nr 3
 • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok. – projekt nr 4
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025. – projekt nr 5
 • wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XLIII sesji.

 

[źródło: www.gminanowosolna.pl]

Miejsce na Twoją reklamę

 

reklama@echanowosolnej.pl

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklama

Business News

loading...
loading...

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.