XXXIX Sesja Rady Gminy Nowosolna

5 września, o godzinie 9.00, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Nowosolna.

 

ZAWIADOMIENIE 

            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)

zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 5 września 2017 roku (wtorek) o
godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska

 

PROPONOWANY PORZĄDEK obrad XXXIX sesji Rady Gminy Nowosolna w dniu 5 września 2017 roku:

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • Statutu Gminy Nowosolna;
 • uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Gminy Nowosolna;
 • rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowosolna;
 • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025;
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna.

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych od sesji XXXVI.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XXXIX sesji.

 

[źródło: www.gminanowosolna.pl]

Miejsce na Twoją reklamę

 

reklama@echanowosolnej.pl

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklama

Business News

loading...
loading...

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.