Contact Us!

Gmina Nowosolna

loading...

Osiedle Nowosolna

loading...
loading...

XXXVI Sesja Rady Gminy Nowosolna

28 czerwca, o godzinie 9.00, odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Nowosolna.

 

  

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Nowosolna  w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1 Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna Małgorzata Kamińska - Bruszewska.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad XXXVI sesji Rady Gminy Nowosolna 
w dniu 28 czerwca 2017 roku 

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025;
 • zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2016 rok;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016;
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XXXVI sesji.
 
[źródło: http://gminanowosolna.pl]

Echa Nowosolnej TV


Dożynki Gminne 2017

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Miejsce na Twoją reklamę

 

reklama@echanowosolnej.pl

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklama

Zapisz

Zapisz

Zapisz

loading...

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Zapisz

Zapisz

loading...

DOM

loading...

Kuchnia

loading...