Kolejny protest mieszkańców osiedla Nowosolna [ARCHIWUM]

W piątek, 15 listopada, trzy najbardziej ruchliwe ulice na terenie osiedla Nowosolna - Brzezińska, Pomorska oraz Wiączyńska były praktycznie nieprzejezdne. Wszystko przez protest mieszkańców osiedla, którzy domagają się rozpoczęcia realizacji projektu budowy obwodnicy Nowosolnej.

Tym razem blokady trwały nie godzinę, ale półtorej i objęły także ulicę Wiączyńską. W miejscach pikiet tworzyły się kilkukilometrowe korki, przez co został częściowo zablokowany także Rynek Nowosolna. Choć od poprzedniego protestu w sprawie obwodnicy, czy kwestii poprawy bezpieczeństwa na terenie osiedla nic się nie zmieniło, to pikietujący nie mają zamiaru zaprzestać blokad. Mariusz Młynarski, prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Obrony Własności i Ochrony Środowiska, zapowiada, że za dwa tygodnie mieszkańcy osiedla zablokują nie pojedyncze ulice, ale całe skrzyżowanie Rynek Nowosolna.

Czytaj więcej...

Radosław Stępień o protestach mieszkańców osiedla Nowosolna [archiwum]

Ulica jest do poruszania się, to nie jest miejsce dialogu - mówi Radosław Stępień, wiceprezydent Łodzi, o protestach w Nowosolnej.

Mieszkańcy osiedla Nowosolna wiąż blokują ulice, domagają się poprawy bezpieczeństwa i rozpoczęcia budowy obwodnicy Nowosolnej. Chcą także rozmawiać z władzami Łodzi, jednak, jak podkreślają protestujący, drogą oficjalną niewiele udało im się osiągnąć, dlatego prawie co tydzień pikietują na dwóch najbardziej ruchliwych ulicach na osiedlu. Z kolei władze miasta twierdzą, że robią, co mogą, by obwodnica wreszcie powstała. - Oczywiście każdy ma prawo protestować, dla mnie sytuacja jest o tyle trudna, że właściwie każdy z komitetów proponuje rozwiązanie, które jest w konflikcie z innym komitetem. Gdybyśmy zebrali dzisiaj od wszystkich komitetów informacje na temat tego, jak ma wyglądać ta obwodnica, to byłby to szereg różnych projektów, najczęściej w żaden sposób ze sobą nie powiązanych - komentuje zaistniałą sytuację Radosław Stępień.

Czytaj więcej...

Zablokowali Brzezińską i Pomorską [archiwum]

W piątek, 8 listopada, mieszkańcy osiedla Nowosolna ponownie zablokowali w godzinach szczytu Brzezińską i Pomorską.

Przez godzinę dwie najbardziej ruchliwe ulice na osiedlu były praktycznie nieprzejezdne. Powód? Ten sam co wcześniej, czyli brak realizacji projektu budowy obwodnicy Nowosolnej czy, jak podkreślają pikietujący, brak jakichkolwiek działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w tej części miasta. Protestujący zapowiadają, że nie poddadzą się łatwo i będą blokować ulice do skutku.

Czytaj więcej...

Mieszkańcy osiedla Nowosolna protestują [ARCHIWUM]

Mieszkańcy osiedla Nowosolna po raz kolejny zablokowali ulicę Pomorską i Brzezińską. Protestujący chcą w ten sposób zwrócić uwagę na brak działań władz miasta w sprawie budowy obwodnicy Nowosolnej i tym samym poprawy bezpieczeństwa na terenie osiedla.

W piątek, 25 października, między 16.00 a 17.00 mieszkańcy osiedla oraz Stowarzyszenie Obywatelskie Obrony Własności i Ochrony Środowiska znów zablokowali Pomorską i Brzezińską. Protestujący chcą w ten sposób zwrócić uwagę władz Łodzi na brak bezpieczeństwa w tej części miasta i potrzebę budowy obwodnicy Nowosolnej. Jak podkreślają pikietujący, to jedyny sposób komunikacji z urzędnikami, gdyż na wysyłane do Urzędu Miasta Łodzi pisma otrzymują jedynie nic nie wnoszące odpowiedzi. Lipcowy protest pod łódzkim magistratem też nie przyniósł żadnych skutków, bowiem z protestującymi nikt z obecnych władz miasta nie porozmawiał.

Czytaj więcej...

Więcej cierpliwości i zrozumienia w sprawie obwodnicy Nowosolnej [archiwum]

Kiedy pojedziemy obwodnicą Nowosolnej? Raczej nie prędko. O więcej cierpliwości i zrozumienia prosi Grzegorz Nita, dyrektor ZDiT, w odpowiedzi na pismo Rady Osiedla Nowosolna właśnie w sprawie obwodnicy.

Śledząc losy obwodnicy Nowosolnej można było usłyszeć wiele dat zakończenia inwestycji, najbardziej optymistyczna, to rok 2015, później dowiedzieliśmy się, że przedsięwzięcie zostało wpisane na wstępną listę propozycji do dofinansowania przez Unię Europejską na lata 2014-2020. 

Czytaj więcej...

Mieszkańcy Sikawy protestują [ARCHIWUM]

Mieszkańcy Sikawy nie zgadzają się na przebudowę Brzezińskiej według wariantu A. Na znak sprzeciwu w poniedziałek zawisły protestacyjne transparenty

Przebudowa ulicy Brzezińskiej wciąż budzi wiele emocji, tym razem protestują mieszkańcy osiedla Sikawa, których znaczna część popiera zarekomendowany przez miasto wariant E. Z kolei łodzianie z ulic Budy i Beskidzka oraz osiedla Dolina Łódki protestują właśnie przeciwko wariantowi E, który spowodowałby wyburzenie nowych domów, dlatego popierają propozycję przebudowy Brzezińskiej w śladzie A. Na to nie zgadzają się mieszkańcy Sikawy, którzy obawiają się, że poszerzenie drogowej infrastruktury o dwa pasy spowoduje znaczne zbliżenie ruchliwej drogi do zabudowań.

Czytaj więcej...

Błędy w wariancie E przebudowy Brzezińskiej [ARCHIWUM]

Przedstawiona przez miasto analiza wielokryterialna na podstawie której wybrano najkorzystniejszy wariant przebudowy Brzezińskiej zawiera błędy - donosi Stowarzyszenie Dolina Łódki - Miasto dla Ludzi.

Jak się okazuje nie dość, że zarekomendowany wariant E jest niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, to na dodatek przedstawiona analiza wielokryterialna zawiera wiele błędów. Stowarzyszenie powołuje się na wydaną w tej sprawie opinię specjalistów z Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, którzy wskazali zarówno błędy metodyczne jak i merytoryczne.

Wspólnie z radnymi SLD i PiS stowarzyszenie przygotowuje projekt uchwały, który jeśli zdobędzie wymaganą liczbę podpisów trafi na obrady Rady Miejskiej już 29 maja. Protestujący mają nadzieję, że uda się wykluczyć kontrowersyjny wariant E, dzięki czemu pod dyskusję zostaną poddane opcje A i B.

Komisja Jednostek Pomocniczych też mówi NIE dla wariantu E [ARCHIWUM]

W ostatni piątek, tj. 22 marca, Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta wydała negatywną opinię dla rekomendowanego wariantu E przebudowy ulicy Brzezińskiej.

Do podjęcia takiej decyzji przez radnych przyczyniły się negatywne opinie Rad Osiedli Dolina Łódki oraz Stoki, a także brak zgodności wariantu z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzję o negatywnym zaopiniowaniu tej części inwestycji członkowie komisji podjęli jednomyślnie, równocześnie radni zdecydowali się wystosować pismo do Prezydenta Miasta, w którym poproszą o możliwie najszybsze rozpoczęcie realizacji południowej obwodnicy Nowosolnej.  Obecny podczas rozmów Witold Nykiel, wicedyrektor ZDiT ponownie podkreślał, iż zarekomendowany przebieg Brzezińskiej jest jedynie propozycją, a ostatecznej decyzji o wyborze którejkolwiek opcji jeszcze nie ma. Nykiel zapewnił także, iż odbędą się ponowne konsultacje z mieszkańcami i Radami Osiedli Dolina Łódki oraz Stoki.

Czytaj więcej...

Będzie 12 wariantów Brzezińskiej? [ARCHIWUM]

Witold Nykiel, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, twierdzi, że właśnie powstaje raport oddziaływania na środowisko tej inwestycji, który uwzględni 12 różnych wariantów przebiegu nowej drogi - informuje Dziennik Łódzki. Możliwe, że uda się wreszcie wybrać najkorzystniejszy wariant, czyli taki, który zostanie pozytywnie zaopiniowany zarówno przez mieszkańców, jak i miasto. W rozmowie z Dziennikiem Nykiel podkreśla, iż ten raport wskaże najkorzystniejszy wariant przebiegu drogi.

Przeczytaj cały artykuł: Obwodnica ul. Brzezińskiej nie będzie przebiegała przez osiedle?