Contact Us!

Gmina Nowosolna

loading...

Osiedle Nowosolna

loading...
loading...

Autostrada A1 zbyt głośna, będą ekrany

Autostrada A1 jest zbyt głośna, to już pewne. W piątek łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opublikował wyniki przeprowadzonych pomiarów.

O tym, że nowo otwarta autostrada A1 na odcinku Stryków - Tuszyn jest zbyt głośna wiedzą wszyscy, a żeby sprawdzić tę teorię nie potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Hałas jest słyszalny i to nawet w promieniu kilku kilometrów od autostrady. Już w sierpniu Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Łodzi opublikował wyniki pomiarów, które wykazały, iż poziom hałasu w badanych punktach przekracza 2 dB. Natomiast na początku września, na zlecenie GDDKiA, przeprowadzono bardziej szczegółowe pomiary.

 

Badania zostały zrealizowane w oparciu o wnioski mieszkańców, dlatego prawie 40-kilometrowy odcinek autostrady podzielono na trzy części, a następnie wyznaczono 45 punktów pomiarowych, wytypowanych właśnie na podstawie przedłożonych pism. Jak podaje GDDKiA pomiary na każdym odcinku trwały ponad trzy tygodnie i były przeprowadzane zarówno w dzień, jak i w nocy. Z badań wynika, że dopuszczalne normy zostały przekroczone tylko w 8 miejscach.

 

Z największym hałasem można się spotkać na ulicy Sołeckiej 17 E, tam hałas w nocy jest wyższy od dopuszczalnej normy o 3,7 dB, a w dzień o 0,4 dB. W pozostałych punktach, według badania, hałas generowany przez autostradę jest najbardziej dotkliwy w nocy:

  • Przypusta 21 - 0,4 db w nocy, w dzień norma nie została przekroczona;
  • Wolborska, 34, Kruszów - 0,9 dB w nocy, w dzień norma nie została przekroczona;
  • Nery 3 B - 1,3 dB, w dzień norma nie została przekroczona;
  • Czajewskiego 132, Stróża - 1,8 dB, w dzień norma nie została przekroczona;
  • Anielin 16 - 1,6 dB, w dzień norma nie została przekroczona;
  • Natolin 79 - 1,2 dB, w dzień norma nie została przekroczona;
  • Gerberowa 58, Łódź - 1,2 dB, w dzień norma nie została przekroczona.

 

GDDKiA wezwała wykonawców poszczególnych odcinków, aby po przeanalizowaniu wyników badania, przygotowali plany naprawcze dla najbardziej hałaśliwych miejsc. Wykonawcy mają czas do 15 listopada, to jaki sposób niwelowania dźwięku zostanie zastosowany jeszcze nie jest wiadome, w grę wchodzą ekrany oraz wały. Jednak wszystkie działania zostaną podjęte dopiero w przyszłym roku. Na 2017 rok zostało także zaplanowane drugie badanie, tzw. analiza porealizacyjna, która powinna ujawnić ewentualne problemy i niedociągnięcia.

 

Z badania jednak nie wszyscy są zadowoleni, część mieszkańców zarzuca GDDKiA, że punkty nie zostały właściwie wybrane, a wręcz fałszują wyniki. Sposób pomiarów również budzi kontrowersje, gdyż zarzucane są m.in duże dysproporcje w poziomie hałasu między punktami usytuowanymi bardzo blisko siebie. Zdaniem osób mieszkających przy autostradzie przeprowadzone badanie nie pokazuje skali problemu, gdyż normy mogą być przekroczone w wyższym stopniu, niż wykazuje to analiza.

 


 

Zobacz szczegółowe wyniki badania:

 

Pomiary hałasu - odcinek I >>>

Pomiary hałasu - odcinek II >>>

Pomiary hałasu - odcinek III >>>

 

 


 

Echa Nowosolnej TV


Dożynki Gminne 2017

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Miejsce na Twoją reklamę

 

reklama@echanowosolnej.pl

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklama

Zapisz

Zapisz

Zapisz

loading...

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Zapisz

Zapisz

loading...

DOM

loading...

Kuchnia

loading...