Contact Us!

Gmina Nowosolna

loading...

Osiedle Nowosolna

loading...
loading...

Więcej cierpliwości i zrozumienia w sprawie obwodnicy Nowosolnej [archiwum]

Kiedy pojedziemy obwodnicą Nowosolnej? Raczej nie prędko. O więcej cierpliwości i zrozumienia prosi Grzegorz Nita, dyrektor ZDiT, w odpowiedzi na pismo Rady Osiedla Nowosolna właśnie w sprawie obwodnicy.

Śledząc losy obwodnicy Nowosolnej można było usłyszeć wiele dat zakończenia inwestycji, najbardziej optymistyczna, to rok 2015, później dowiedzieliśmy się, że przedsięwzięcie zostało wpisane na wstępną listę propozycji do dofinansowania przez Unię Europejską na lata 2014-2020. 

7 sierpnia 2013 r. Rada Osiedla Nowosolna wystosowała kolejne pismo, tym razem do Hanny Zdanowskiej, Prezydent Łodzi. Radni domagają się wdrożenia do realizacji uchwały Rady Miejskiej z 7 lipca 2010, w której Rada Miejska w Łodzi zwraca się z apelem do Prezydenta Miasta Łodzi o pilne rozpoczęcie kapitalnego remontu drogi na ul. Pomorskiej oraz prac nad budową obwodnicy Rynku Nowosolna.

Na informację zwrotną Rada Osiedla czekała ponad miesiąc, wreszcie 13 września Grzegorz Nita, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu napisał odpowiedź. Z pisma dowiadujemy się, że ZDiT posiada wielowariantową koncepcję budowy obwodnicy Nowosolnej i przebudowy ulicy Brzezińskiej i jest przygotowany do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Jednak, jak wynika z przesłanej odpowiedzi, problemem i przeszkodą rozpoczęcia inwestycji są sami mieszkańcy, gdyż duża ilość uwag, wniosków, zapytań, postulatów, a także protestów sprawia, iż ZDiT musi przeprowadzić jeszcze bardziej dogłębną analizę, tak, by wypracować optymalne rozwiązanie.

Gdzie tkwi problem? Na pewno nie w obwodnicy Nowosolnej, gdyż decyzja o wyborze najbardziej korzystnego wariantu zapadła już w 2007 r. Właśnie 29 października 2007 r., po konsultacjach z mieszkańcami (25.10.2007 r.), Rada Osiedla Nowosolna poparła południowy wariant (uchwała nr 104/38/07). Obecnie kwestią sporną jest przebudowa Brzezińskiej, łodzianie mieszkający tuż przy tej ruchliwej ulicy protestują przeciwko wariantowi A przebudowy, gdyż poszerzenie infrastruktury o dwa pasy spowoduje znaczne zbliżenie ruchliwej drogi do zabudowań, dlatego właśnie mieszkańcy Siklawy popierają wariant E. Natomiast na takie rozwiązanie nie zgadzają się mieszkańcy z ulicy Budy i Beskidzkiej oraz Osiedla Dolina Łódki, bowiem realizacja inwestycji w takim śladzie będzie równoznaczna z wyburzeniem nowych domów. Tymczasem w lutym 2013 r. Witold Nykiel, zastępca dyrektora ZDiT, twierdził, że właśnie powstaje raport oddziaływania inwestycji na środowisko, który uwzględnia aż 12 wariantów przebudowy Brzezińskiej. Do tej pory nie poznaliśmy żadnego z owych 12 wariantów.

Czy zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, tak, jak prosili Radni? Niestety nie, Nita proponuje, by owo spotkanie zostało zorganizowane w późniejszym terminie, po zakończeniu prac studyjnych. Kiedy to nastąpi? Tego nie wiemy. Kończąc odpowiedź na pismo Rady Osiedla Nowosolna, Nita prosi o wykazanie cierpliwości i zrozumienia. W tym wypadku mieszkańcom osiedla Nowosolna nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejny odcinek serialu z serii „Obwodnica Nowosolnej”. 

Echa Nowosolnej TV


Dożynki Gminne 2017

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Miejsce na Twoją reklamę

 

reklama@echanowosolnej.pl

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklama

Zapisz

Zapisz

Zapisz

loading...

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Zapisz

Zapisz

loading...

DOM

loading...

Kuchnia

loading...