15 września ruszy głosowanie na projekty zgłoszone w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. W tym roku łodzianie będą mogli wybierać spośród 1285 zadań, w tym 5 z terenu osiedla Nowosolna.

Zadania zakwalifikowane do głosowania

1. Zajęcia pozalekcyjne wspierające uczniów w radzeniu sobie w trudnościach emocjonalnych nakierowane również na rodziców uczniów – W0014NO

SP nr 202 w ZSP nr 2, ul. Jugosłowiańska. Projekt powstał na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów SP nr 202 oraz w odpowiedzi na potrzeby rodziców. Grupą docelową są m.in. uczniowie z problemami adaptacyjnymi, zaburzeniami komunikacji społecznej i zachowaniami dysfunkcyjnymi. Program projektu ukierunkowany jest na pomoc w dostosowaniu się dzieci do otaczającego świata oraz wzmacniania poczucia ich własnej wartości. Dla rodziców przewidziane są warsztaty podnoszące umiejętności wychowawcze. Z efektów realizacji zadania będą korzystać uczniowie szkoły oraz ich rodzice.

Koszt zadania: 23000,00 zł


2. Strefa wjazdowa ul. Nenckiego, wyrównanie i utwardzenie – W0100NO

Odcinek wjazdowy w ul. Nenckiego od ul. Byszewskiej. Trwałe utwardzenie nawierzchni odcinka wjazdowego drogi na długości ok. 70 metrów. Publicznie ogólnodostępny teren.

 

Koszt zadania: 35000,00 zł


3. Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi, ul. Grabińska 3b – W0015NO

ZSP nr 2, ul. Grabińska 3b. Wykonanie prac dotyczących korytowania bieżni na boisku, wykonanie podsypki piaskowej, podbudowa z kruszyw łamanych, ława, pod krawężniki betonowe, położenie warstwy elastycznej. Wyrównanie terenu, drenażu z systemem odprowadzania wody. Wykonanie prac dotyczących przygotowania podłoża do położenia instalacji eklektycznej, zakup sprzętu oświetleniowego i zainstalowanie. Wykonanie prac dotyczących korytowania skoczni na boisku i wykonanie skoczni piaskowej, podestu i toru rozbiegu. Nawierzchnia wykonania prac dotyczących korytowania, podbudowa z kruszyw łamanych, ława, pod krawężniki betonowe. Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie szkoły oraz okoliczni mieszkańcy.

Koszt zadania: 317000, 00 zł


4. Przystanki na Osiedlu Nowosolna – W0013NO

Wybrane przystanki na Osiedlu Nowosolna. Ustawienie wiat wraz z remontem nawierzchni peronów przystanków komunikacji miejskiej, w możliwych do realizacji lokalizacjach w pasie drogowym głównych ulic osiedla Nowosolna: Brzezińska, Pomorska, Wiączyńaska, Byszewska, Grabińska, Kasprowicza. Przystanki Nr: 0070, 0072, 1799, 1908, 0069, 0073, 0043, 0046, 1802, 1284, 1907. Zadanie ogólnodostępne.

 

Koszt zadania: 340000,00 zł


5. Budowa chodnika na ul. Grabińskiej – W0082NO

Ul. Grabińska (od numeru 10 w kierunku granic miasta). Celem zadania jest dokończenie budowy chodnika na ul. Grabińskiej. Zadanie wykonania prac budowlano – drogowych (pieniądze na przygotowanie projektu/dokumentacji zostały już przekazane przez Radę Osiedla do ZDiT). Publicznie ogólnodostępny teren.

 

Koszt zadania: 340000,00 zł

1 KOMENTARZ

  1. Pierwsze zadanie z listy to jakaś pomyłka! Wcale go tu nie powinno być. Co ono daje mieszkańcom osiedla? Jest skierowane tylko dla wybranych, a nie dla wszystkich. A przecież budżet ma być dla wszystkich. Bez sensu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here